Co robimy?

Obecnie w schronisku przebywa ponad 300 psów i kilka kotów leczonych po wypadkach. Wszystkie czekają na człowieka i tęsknią za jego uczuciem. Schronisko ” AZYL ” jest miejscem otwartym na pracę wolontariuszy oraz wszelką formę i chęć pomocy!

Misja

Od początku prowadzeniem placówki zajmuje się Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „ AZYL”.W tym czasie udało nam się wprowadzić wiele pozytywnych zmian. Były one możliwe głównie dzięki wpłatom darczyńców oraz odpisowi 1% podatku. Stowarzyszenie od 2010 r. ma status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

O nas

Schronisko „ AZYL” dla Bezdomnych Zwierząt w Białej Podlaskiej mieści się przy ul. Olszowej 4. Zostało utworzone w 2000 roku, zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. dotyczącą utrzymania czystości i porządku w gminach i realizuje zapis art.11 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt. Jego właścicielem jest Urząd Miasta.

Schronisko po modernizacji

Nasi sponsorzy