Jeśli ktoś z Państwa zobaczy zwierzę, potrzebujące pomocy

i znajdujące się na terenie miasta Biała Podlaska prosimy dzwonić do Straży Miejskiej.

Straż Miejska : 986

Posiadając zwierzę, a także będąc uczestnikiem zdarzenia ze zwierzęciem pamiętaj, że za znęcanie się nad nim uznaje się:

 • bicie zwierzęcia przedmiotem twardym i ostrym, w szczególności po głowie, dolnej części brzucha i kończynach
 • utrzymywanie zwierzęcia w niewłaściwych warunkach bytowania lub w stanie rażącego niechlujstwa, a także w pomieszczeniach uniemożliwiającym mu zachowanie naturalnej pozycji
 • nie zapewnienie zwierzęciu karmy, wody oraz leczenia
 • złośliwe straszenie i drażnienie zwierząt
 • porzucenie zwierzęcia przez właściciela lub osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje
 • wykorzystywanie zwierząt do walk zwierząt.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Przepisy karne:

 1. Art. 35. 1. Kto zabija zwierzę z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 albo znęca się nad nim w sposób określony w art. 6 ust. 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa ze szczególnych okrucieństwem,
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 3. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, sąd może orzec przepadek zwierzęcia, a w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 2, sąd orzeka przepadek zwierzęcia jeżeli sprawca jest jego właścicielem.
 4. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 2, sąd może orzec wobec sprawcy zakaz wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, a także może orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa oraz przedmiotów pochodzących z przestępstwa.
 5. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 2, sąd może orzec nawiązkę w wysokości od 25 zł do 2.500 zł na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce albo na inny cel związany z ochroną zwierząt, wskazany przez sąd.

Nasi sponsorzy