• previous arrow
    next arrow
    Shadow
    Slider

Historia schroniska

                       Schronisko „ AZYL” dla Bezdomnych Zwierząt w Białej Podlaskiej
mieści
się przy ul. Olszowej 4.
Zostało utworzone w 2000 roku, zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. dotyczącą utrzymania czystości i porządku w gminach i realizuje zapis art.11 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.
Jego właścicielem jest Urząd Miasta.


        

        Od początku prowadzeniem placówki zajmuje się Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „ AZYL”.
W tym czasie udało
nam  się wprowadzić wiele pozytywnych zmian. Były one możliwe głównie dzięki wpłatom  darczyńców oraz odpisowi  1% podatku.
Stowarzyszenie od 2010 r.
ma status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).


Obecnie w schronisku przebywa
ponad 300 psów i kilka kotów leczonych po wypadkach. Wszystkie czekają na człowieka i tęsknią za jego uczuciem.
     

       Schronisko ” AZYL ” jest miejscem otwartym na pracę wolontariuszy oraz wszelką  formę i chęć pomocy!

Brak możliwości komentowania